Coaching

 

Een definitie die mij aanspreekt komt van Astrid SchreyŰg.
ďCoaching is een vorm van personeelsontwikkeling en een vorm van dialoog over werkplezier en beroepsproblemen. Het is een aanpak van persoonsontwikkeling die op basis van een emotie- en probleemgeoriŽnteerde begeleiding probeert steeds beter te begrijpen wat de cliŽnt bezighoudt om op grond daarvan een aanzet tot verandering te gevenĒ.
Coaching is gericht op de toekomst en bedoelt om te bewegen!

 

De toegevoegde waarde van een coach ligt in het helpen doorgronden van de probleemstelling. Het ondersteunen bij de te nemen beslissingen en het kritisch bevragen van de actieplannen. Van de gecoachte wordt verwacht dat hij of zij gemotiveerd is om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar persoonlijk ontwikkelingsproces. Hij of zij is bereid tot zelfreflectie en tot het ontvangen van feedback. De gecoachte maakt zelf de keuzes met betrekking tot de gestelde doelen en acties.

 

Ik heb een rotsvast geloof dat mensen het beste tot hun recht komen als ze doen waar ze goed in zijn, dus ingezet worden op hun talenten. Ik heb de overtuiging dat mensen in een werkomgeving tot bloei komen door aandacht van de organisatie waar zij werken en door zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven, loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Ik realiseer mij dat dit laatste niet voor iedereen vanzelfsprekend is maar naar mijn mening wel al doende te leren. Kernwaarden bij Coaching door Phi: Vertrouwelijkheid en Resultaatgerichtheid door Warme Zakelijkheid.