Communicatie

 

Phi kan u behulpzaam zijn bij de communicatie van de door u genomen besluiten. Ik kan met uw input uw nieuwsbrief schrijven en het communicatieplan opstellen.