Wie en Wat is Phi?

 

Mijn Achtergrond:
20 jaar ervaring in de grafische industrie en daarvoor een aantal jaren bij een producent van medische producten en in de chemische industrie hebben mij in mijn werk gevormd.
Hoofd P&O bij een grafisch bedrijf van een uitgeverij van kranten, boeken en nieuwe media.
Leidinggevende van een personeelsadministratie van een krantenbedrijf
Medewerker op een personeelsadministratie
Assistent inkoper bij een chemie concern
Ik heb in de afgelopen jaren in verschillende besturen van verenigingen meegewerkt en meegedacht bij de opzet en ontwikkeling van opleidingen in het MBO en HBO.

 

Mijn opleiding:
Post-HBO Coaching
HBO Personeel en Arbeid
In mijn loopbaan heb ik de kans gekregen en genomen diverse trainingen te volgen. Mijn interesse gaat vooral uit naar hoe een organisatie mensen mee krijgt in de veranderingen waar we mee geconfronteerd worden. Maar ook werktijden, roosteren, beloning- en beoordelingssystematieken, competentiemanagement hebben mijn interesse. Of ik er altijd een voorstander van ben is een tweede, maar ik kan erover mee praten en u adviseren bij het maken van uw keuze.

 

Mijn ervaring:
Brede ervaring binnen het vakgebied van P&O, personeelsplanning, begeleiden van veranderingsprocessen, adviseren van het management, arbeidsvoorwaarden, werving en selectie, ontslagzaken, opleidingstrajecten begeleiden, inkoop van flexibele arbeidskrachten, in een organisatie waar World Class Manufacturing hoog in het vaandel staat.
Coachen van leidinggevenden en medewerkers, Ontwikkelen van een Loopbaanbewust Personeelsbeleid, Belonen en beoordelingssystematiek.
Maar ook vanuit P&O begeleiden van integratie processen, het verminderen van de personele bezetting. Overleg met vakbonden en Ondernemingsraad, Transitiemanagement of de Menskant van veranderen.

 

Mijn werkwijze:
Pedonomou Human Interest heeft geen standaard plan van aanpak op de plank liggen maar wil samen met u onderzoeken wat de oplossing voor uw vraag kan zijn. Samenwerken en het optimaliseren van processen gaan m.i. hand in hand. Uw strategie is het uitgangspunt, mijn warme zakelijkheid een hulpmiddel.